ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Карта на сайта

ЦАИ - Център за Академични Изследвания София
За нас
Обща информация за ЦАИ и техните партньори
Числа и факти
Др. Йоханес Хан
Мауро Моруззи
Проф. Майкъл Херзфелд
Проф. Клаус Оф
Проф. Румен Аврамов
Персонал
Партньори и спонсори | Център за Академични Изследвания София
Текущи програми | Център за Академични Изследвания София
Текущи програми | Център за Академични Изследвания София
Минали програми | Център за Академични Изследвания София
Настоящи стипендианти | Център за Академични Изследвания София
ЦАИ сегашни стипендианти | Център за Академични Изследвания София
Минали стипендианти | Център за Академични Изследвания София
Публикации | Център за Академични Изследвания София
Информационнни бюлетини | Публикации | Център за Академични Изследвания София
КнигиПубликации | Център за Академични Изследвания София
Серия "Изследователски резултати" | Публикации | Център за Академични Изследвания София
Връзки | Център за Академични Изследвания София
Права за ползване | Център за Академични Изследвания София
Карта на сайта | Център за Академични Изследвания София
Новини и събития | Център за Академични Изследвания София
Новини | Център за Академични Изследвания София
Събития | Център за Академични Изследвания София
Библиотека | Център за Академични Изследвания София
Библиотека | Център за Академични Изследвания София
Контакти | Център за Академични Изследвания София
Архив
Първа годиншна среща на стипендиантите от ROH 2009 г.
© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF