ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Публикации

Книги и публикации

История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том 1: Договаряне на модерността през ‘дългия деветнайсети век’
Ред. Болаш Тренчени, Мачей Яновски, Моника Баар, Мария Фалина и Михал Копечек
Последни публикации » Книги

История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том II: Договаряне на модерността през ‘краткия двадесети век’ и отвъд, Част I: 1918-1968
Ред. Болаш Тренчени, Михал Копечек, Лука Лисяк Габриелчич, Мария Фалина и Моника Баар
Последни публикации » Книги

История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том II: Договаряне на модерността през ‘краткия двадесети век’ и отвъд, Част II: 1968-2018
Ред. Болаш Тренчени, Михал Копечек, Лука Лисяк Габриелчич, Мария Фалина и Моника Баар
Последни публикации » Книги

Виж всички публикувани книги

Серия "Изследователски резултати"

Виж всички публикации от Серия "Изследователски резултати"

Информационни бюлетини

Виж всички публикации от информационния бюлетин

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF