ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Портал “Култура” връчи награда на стипендиант на CAS

04 Ноември 2014

Портал "Култура" обяви годишните си награди за 2014 г, учредени от Фондация Комунитас (http://kultura.bg/web)

В категория Хуманитаристика II награда бе присъдена на изследването на проф. Иван Еленков „Труд, радост, отдих и култура " (Център за академични изследвания / ИК „Рива", 2012) за сериозен принос в изучаването на идеологическото моделиране на всекидневието през епохата на комунизма.

Проф. Иван Еленков работи върху своите студии в рамките на Advanced Academia, програма за независими изследвания в областта на социалните и хуманитарните науки на Центъра за академични изследвания София.

Центърът сърдечно поздравява проф. Еленков за заслуженото признание!

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF