ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Стипендии за български докторанти, учени и творци през 2020-2021

15 Ноември 2019

Швейцария предоставя стипендии на български докторанти, учени и творци за академичната 2020-2021

Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (http://cas.bg ) обявява конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование,  както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата през следващата академична учебна 2020/2021 година. Стипендиите се отпускат от швейцарското федерално правителство.

Възможностите за кандидатите от България са в четири категории:

Подробна информация кандидатите могат да открият на официалната интернет страница на Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите.

След като се запознаят внимателно с публикуваната информация, процедурата по кандидатстване и установят дали отговарят на всички изисквания, кандидатите могат да се обърнат към лицето за контакт от Център за академични изследвания, за да им бъде предоставен пакета с документи за кандидатстване.

Пакетът от документи на кандидатите от България трябва да бъдат подадени в Център за академични изследвания до 15 ноември 2019 г.

Кандидатите преминават през три етапа на оценка:
  • по документи;
  • с допуснатите кандидати ще бъде проведено интервю през втората половина на ноември 2019 г. в София;
  • предложение на Експертната комисия с номинираните кандидати до Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите, където се прави финалния подбор.
Критерии за оценка:
  • научният опит на кандидата;
  • качествата на изследователския проект или творческа работа;
  • възможности за дългосрочно и продуктивно научно сътрудничество.

Крайният резултат се обявява през май 2020 г.

С допуснатите кандидати в края на ноември 2019 г. ще бъде проведено интервю.

Внимание! Поради многобройни случаи на фалшифициране на обявата за стипендии и злоупотреби с доверието на кандидатите от страна на недобросъвестни лица в предходните години, документите за кандидатстване занапред няма да бъдат публикувани в интернет.

Лице за контакт:

Димитър Димов
Център за академични изследвания София
Адрес: ул. „Стефан Караджа No. 7, вх. В, ет. 2, София 1000
тел. (02) 980 37 04; 980 08 43;
Ел.поща: dimov@cas.bg

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF