ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Нова стипендиантска програма на ЦАИ София за български учени

08 Ноември 2018

През 2019 година Център за академични изследвания София стартира нова стипендиантска програма за млади български учени (пост-докторанти и изследователи в началото на кариерното си развитие) от страната, както и за българската научна диаспора в чужбина.

Програмата е резултат от подписан на 8 ноември 2018 г. Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария. Нейната цел е съвместното укрепване на международния, междусекторния и интердисциплинарния обмен на хора и идеи в академичните среди на основата на високи научни постижения, взаимни ползи и взаимодопълваща се подкрепа. Моля, вижте Меморандума публикуван в Държавен вестник, бр.97, стр. 44.

В съгласие с Меморандума организаторът на програмата Център за академични изследвания София обявява два конкурса:

* Пет 9-месечни стипендии за млади български учени от страната и
* Две 3-месечни стипендии за български учени, работещи в чужбина.

Крайният срок за изпращане на проектопредложенията е 30 март 2019 г. 

Допълнителна информация можете да намерите на електронната страница на ЦАИ.

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF