ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Предстоящи конкурси на ЦАИ

07 Януари 2013

През март месец 2013 г. предстои Център за академични изследвания София да обяви своите актуални конкурси по програма “Advanced Academia".

Те ще дават възможност за подкрепа на научни изследвания на български и международни учени за два периода: март - юли 2014 и октомври 2014 - февруари 2015 г.

Изследователите с интерес към конкурса могат да видят подробности в предишните издания на програмата за подкрепа на чуждестранни и български учени.

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF