ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Научна и институционална оценка на ЦАИ София

01 Май 2011

Настоящата Независима/Външна научна и институционална оценка на Център за академични изследвания София е възложена от Настоятелството на Центъра.

Оценката е направена по стандартите и процедурите на Германския научен съвет (Wissenschaftsrat), специализирана организация, която официално акредитира и оценява германските университети и научни институти.

Екипът, който осъществи оценката, е съставен от:

  • Проф. д-р Оливър Шмит (Катедра по история на Източна и Югоиз­ очна Европа, Виенски университет), учен с международна репутация в областта на социалната история, политиката и икономиката на Югоизточна Европа, член на Австрийската академия на науките.
  • Д-р Силвиана Галаси (Германски научен съвет – Wissenschaftsrat), експерт в отдела за акредитиране на институции от социалните и хуманитарните науки. Образованието и изследванията ѝ са в областта на историята и правото.

Пълният текст на доклада може да свалите като PDF .

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF