ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Дискусионна поредица „Политики на правовата държава”

18 Март 2020

Деветият семинар от поредицата „Политики на правовата държава" ще се проведе на 18 март 2020 г. от 16:00ч. в конферентната зала на ЦАИ. Проф. Евелина Келбечева ще изнесе лекция на тема: "Декларации и закони, история и памет".

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF