ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Публична лекция

17 Април 2019

Д-р Никола Венков ще изнесе публична лекция на тема: „Договаряне на съжителството в социално нееднородно градско място: всекидневна солидарност и социално изключване на Женския пазар в София" на 17 април 2019 г. (сряда) от 18:00 ч. в Американския център на Столична библиотека, пл. „Славейков" 4А.

Кратка информация: Лекцията ще разгледа дебата около т.нар. „всекидневен мултикултурализъм": понятие, чиято цел е да насочи фокуса на изследванията към всекидневното справяне с предизвикателствата на културното многообразие в онези зони на глобалните градове-метрополии, които от години приютяват представители на десетки култури. Интересът към микро-изследвания върху практическото договаряне на междукултурното съжителство възниква в отговор на засилващото се обществено поставяне под въпрос на мултикултурализма като неработещ и несвързан с реалността елитистки проект.

Основната задача на лектора е да включи в така развиващия се дебат източноевропейския контекст. Последният се отличава по малкия колективен опит с културното многообразие и по хегемонията на изключващите дискурси и страха от различния. Ще бъде разгледан емпиричен материал от Женския пазар - може би най социално нееднородния район в София, като основният фокус ще бъде договарянето не толкова на междукултурното, а на социално-класовото различие там. Качествено различния опит в източноевропейския град позволява да се проведе дълбока методологическа критика на понятието „всекидневен мултикултурализъм" и сродните му. Ще бъде предложена алтернативна теоретична рамка, под името „политика на съжителството".

Никола Венков е доктор по социология (градски изследвания) от Софийски университет и магистър по етнология и културна антропология. В областта на социалните науки до момента има 6 публикации. Интересите му са в областта на градската антропология, маргинализирани групи и теоретична социология. Изследва микро-механиката на урбанистичното развитие като политическо действие, и неговите ефекти върху местните общности, с примера за реконструкцията на Женски пазар в София. Изследванията му преливат в ангажирана и публична антропология.


Избрани публикации:

I. Статии

"Assembling the Post-Socialist Marketplace: Transitions and Regeneration Projects of the Central Pazar in Sofia." EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 17, 2019 (под печат).

"Към теория на конспиративните сюжети." Критика и хуманизъм 48 (2):83-104, 2017.

"Conspiracy Narratives at the Women's Market" Seminar_BG (3), 2016.

"Традиционният мюсюлмански град. Портрет и подходи." Ориенталия 1-2 (15-16):83-153, 2012.

IІ. Доклади от изследвания

Доклад от картографиране на кв. Столипиново. Пловдив: Европейска столица на културата "Пловдив 2019", 2017.

Пазарът "Римска стена" - социологически анализ / Политики към общинските пазари. София: Студио "Архитектоника", 2015.

Гражданското общество и Женския пазар. София: Изследователски център по социални науки, 2012.

 

 

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF