ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Публична лекция

27 Март 2019

Д-р Анастасия Чолакова ще изнесе публична лекция на тема: "Икономика и технология на късната античност: поглед от Сердика" на 27 март 2019 г. (сряда) от 18:00ч. в Американския Център на Столична библиотека.

Кратка информация: Лекцията представя преглед на изследванията върху икономиката на Късноримската и Ранновизантийската империя от средата на XX в. досега, които бележат значително развитие - от минималистични към модернистично-либерални възгледи за епохата на Късната античност. Съпоставката на тези теоретични схващания с малко известни археологически данни от късноримска Сердика (дн. София) за широкомащабна металургична дейност поставя въпроса за идентификацията на прилаганите технологии и тяхната значимост като белег за нивото и организацията на производство. Анализът на наличната информация свидетелства за специализация, стандартизация и използването на индустриални количества суровини, което най-вероятно се свързва с ролята на държавната и/или военна система като значим фактор в икономическата структура на Късната античност.

Анастасия Чолакова e завършила специалност „Археология" на СУ „Св. Климент Охридски" и е защитила докторска дисертация по археология на тема „Мрежи на разпространение по границите на Империята - късноантични стъклени съдове от Долнодунавския регион"[Networks of Distribution at the Margins of the Empire - Late Antique Glass Vessels from the Lower Danube Region] в UCL Институт по археология в Лондон, като стипендиант в рамките на проект по програма ITN Marie Skłodowska-Curie. От 2002 г. е асистент в Националния археологически институт с музей - Българска академия на науките.

Научните интереси на Анастасия Чолакова са в областта на античното стъкло и стъклопроизводство, технологиите на металопроизводство, както и по-широката тема за взаимовръзките общество - технологии - суровини през Античността.

Избрани публикации:

Cholakova, A., Rehren, Th. A late antique manganese decolourised glass composition - interpreting patterns and mechanisms of distribution. - In: Rosenow, D., Phelps. M., Meek, A., Freestone, I.C. (eds) Things That Travelled. Mediterranean Glass in the First Millennium CE. UCL Press, London, 2018, 46-71.

Cholakova, A., Rehren, Th., Gratuze, B., Lankton, J. Glass coloring technologies of late Roman cage cups: two examples from Bulgaria. Journal of Glass Studies 59, 2017, 117-133.

Cholakova, A., Rehren, Th, Freestone, I. Compositional identification of 6th c. AD glass from the Lower Danube. Journal of Archaeological Science: Reports 7, 2016, 625-632.

Cholakova, A. Networks of distribution at the margins of the Empire - late antique glass vessels from the Lower Danube region. - In: Kassianidou, V., Dikomitou-Eliadou, M. (eds), THE NARNIA PROJECT: Integrating Approaches to Ancient Material Studies. Nicosia: The NARNIA project and the Archaeological Research Unit, University of Cyprus, 2014, 94-104.

Чолакова, А. Металургични производства в ранната история на Никополис ад Иструм. - Известия на Археологическия институт, т. 39, 2006, 163-184.

 

 

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF