ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Публична лекция

24 Април 2019

Д-р Катерина Кокинова ще изнесе публична лекция на тема: „Владимир Набоков и неговата политика на (не)четенето" на 24 април 2019 г. (сряда) от 18:00 ч. в Американския център на Столична библиотека, пл. „Славейков" 4А.

Кратка информация: Лекцията представя опита да се развие един нов метод в литературознанието - когнитивна рецептивистика, която съчетава рецептивните теории с резултати от експерименти по когнитивна психология. Обект на анализ с този нов инструмент са разказите „Сестрите Вейн" и „Кръг" от Владимир Набоков. Те са представителни за инструктивната метафикция, която не само обсъжда процесите на своето писане и четене, но и дава инструкции, опитва да налага интерпретации на читателя. Така Набоков провежда своята политика на четенето, която понякога се оказва и нечетене в резултат на неговата диктатура. Каква е ролята на речника в списъка с изисквания към Набоковия добър читател (онзи, който има въображение, памет, художествен усет и речник)? Какво проваля четенето? Как така един текст не може да се чете, а винаги се препрочита? Това са част от въпросите, на които ще се търсят отговори.

Катерина Кокинова e автор на докторската дисертация „Авторефлексията в творчеството на В. Гомбрович и Вл. Набоков" (2016). Редактор на българското издание на „Смях в тъмното" от Вл. Набоков („Колибри", 2013), съставител и редактор на три тома с избрани негови разкази (предстоящо). Съсъставител и съредактор с Богдана Паскалева на специален брой, посветен на рецептивните теории (сп. Littera et Lingua #1/2016), и с Камелия Спасова и Мария Калинова на специален брой за Набоков (Литературен вестник #23/2013).

Научните интереси на Катерина Кокинова са в областта на метафикцията, сравнителното литературознание, рецептивните теории, когнитивната рецептивистика. Стипендиант на Центъра за академични изследвания за 2018, на програма „Фулбрайт" за учебната 2014/2015 и на фондация „Кралица Ядвига" за учебната 2012/2013.

Избрани публикации:

Kokinova, K. Lolita Reading Lolita: the Rhetoric of Reader Participation. Nabokov Studies, 2016, vol. 14: 59-77.

Кокинова, К. Случайникът на Гомбрович, раздут до непоносимост. - Пирон, 2018, бр. 16: „Излишното", 24 стр. http://piron.culturecenter-su.org/katherina-b-kokinova-gombrowicz/

Кокинова, К. Има ли читател в този текст? Добрият, верният и скъпият. (Кратък пътеводител на читателския стопаджия). - Littera et Lingua, бр. 1: „Рецептивни теории", 2016 http://slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2016/13/1/kkokinova.

Kokinova, K. Pensar en la imagen: Gombrowicz y Nabokov. Прев. Lucía Vittelleschi. - In: El fantasma de Gombrowicz recorre la Argentina. Compilado por Nicolás Hochman. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Heterónimos, 2016: 239-247. http://www.congresogombrowicz.com/wp-content/uploads/2016/04/El-fantasma-de-Gombrowicz-recorre-la-Argentina.pdf

 

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF