ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Представяне на книга

02 Юли 2010

Темата на книгата е в каква степен византийският маниер на писане и представяне на история допринася за появата на някои от основните бели полета, т.е. събития, лишени от конкретна информация и действащи лица в историята на българските земи от 4 до 15в. Обръща се внимание на ефекта от възрожденската реторика върху уплътняването на старите бели полета, появата на нови бели полета и създаването на непознати през Средновековието индентификационни кодове на българина. Книгата е част от проекта: "Византийскaтa памет и паметта на Византия".
© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF