ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Калин Котой

Калин Котой Университета в Букурещ
Румъния
e
The History of the Social: Social Laboratories and Networks of Reform in Europe
Стипендиантска програма "Как да преподаваме Европа?"

Calin Cotoi has a medical degree from the Faculty of Medicine, Cluj-Napoca.  BA in sociology and PhD in philosophy. Alumnus of the Institute for Advanced Studies, Central European University; New Europe College; Wissenschaft Kolleg zu Berlin; Woodrow Wilson Center; Center for Advanced Studies Sofia, and Collegium Budapest. My research interests are in the areas of political anthropology, history of sciences, social history, environmental history, and ethnicity studies.

His most recent publications are:

  • “Cholera, Health for All, Nation Building, and Racial Degeneration in Nineteenth-Century Romania”, in East Central Europe, 43, 2016, pp. 161-187;
  • “The Making of a National Park: Ruins of Nature and History in Northern Dobrudja”, in East European Politics and Societies, in press.
© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF