ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

SCOPES

SCOPES: Институционализиране на научни мрежи и дейности за насърчаване на междукултурните и интердисциплинарни подходи към национализмите в “Европа на малките нации”(2005-2008):

Този проект, финансиран от Швейцарската национална научна фондация и осъществяван съвместно с Департамента по съвременна история, религиозни науки и социална антропология на Университета във Фрийбург, Швейцария, съдейства за изграждане на мрежа от учени и институции за съвместно изработване на учебна програма за междукултурни изследвания и методология при изучаването и преподаването на модерните национализми в „малките страни” на Европа.

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF