ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Teaching History of Emotions in Bulgarian culture of the 19th century

This is a project that will help for the development of a new course at the MA program of "Interpretative Anthropology" at the Faculty of Slavic Studies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. The aim of the course is to initiate reflection in the MA students on Bulgarian culture of the 19th c. from the perspective of history of emotions. It will be an obligatory course, held in Bulgarian every fall semester of the academic year, starting from 2017/2018. Its design and goals are in accordance with the conceptual framework of the whole MA program to provide multidisciplinary methodological keys for interpretation of anthropological phenomena.

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF