ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Академични диалози

2006-2006
Виж степендиантите и техните проекти

Академични диалози (Гост-лекторска програма)

Успоредно с успешната гост-лекторска програма на Центъра с участието на изтъкнати чуждестранни учени, през 2006 г. стартира българска гост-лекторска програма с името „Академични диалози”. Подкрепена от Министерството на образованието и науката, програмата предоставя платформа за изява на новаторски български изследователски групи, работещи в областта на социалните и хуманитарните науки. В рамките на програмата Центърът кани изтъкнати български учени и ръководители на изследователски групи, за да представят възгледите, историята, дейностите и резултатите от изследванията си. Всяка среща за представяне на конкретна тема е последвана от открита дискусия.

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF