ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

ДИОСКУРИ.

2004-2007
Виж степендиантите и техните проекти

ДИОСКУРИ. Разширяване на изток – разширяване на запад. Срещи на култури в европейската икономика и общество

Международен проект по Шеста Рамкова програма на Европейската Комисия (2004 – 2007), осъществен в партньорство с три централноевропейски държави (Унгария, Полша, Словения) и три югоизточноевропейски (Хърватска, Румъния, Сърбия и Черна гора). Проектът разглежда срещата и взаимодействието на източно- и западноевропейските икономически култури. Изследват се областите “предприемачество”, “управление” и “икономическо знание”. Изборът на тези области почива на убеждението, че носителите на икономическа култура – бизнесмени, служители в обществения и държавния сектор, икономисти - оказват значително влияние върху икономическата политика на Европейския съюз и върху социалното взаимодействие между стари и нови страни-членки. Вместо да залагат на опростената схема, в която силната западна култура поглъща слабата източна, изследователите изследват разнообразието от трайни културни хибриди в икономическото и социално поведение. Така по безпрецедентен начин разширяването на ЕС на изток бива разгледано паралелно с недооценения си аналог – разширяването на запад.
© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF