ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Минали програми

Ателие за биографични изследвания

Провежда се веднъж в месеца с участието на учени от широк кръг дисциплини (история, социология, етнология, теория на литературата, културология) и от различни институции (университети, музеи, институти), които споделят изследователски опит, свързан с устни и писмени документи (авто/биографии, житейски истории, спомени, дневници и др.) Целта е да бъде очертано научното поле и да се създаде изследователска общност чрез поддържането на интердисциплинарен обмен, методологически и теоретични дискусии, сравняване на случаи и интерпретативни подходи.

« 1 2 3 4 »
© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF