ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Маргарет Димитрова

Маргарет Димитрова Софийски университет "Св. Климент Охридски"
България
e
Hieromonk Panteleimon, Prohegоumenos and Archimandritis of Hilandar Monastery: Style and Language Strategies of an "Excellent Preacher"
Стипендии "Пфорцхаймер"

Маргарет Димитрова е професор по история на българския език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Нейните научни изследвания са съсредоточени върху средновековни и по-късни южнославянски ръкописи и върху преводи на християнски текстове от гръцки и латински, направени на Балканите. Тя е автор на повече от 90 статии върху средновековни славянски текстове. Така също тя издава две книги, една върху средновековен превод на гръцка катена с коментари върху Песен на Песните, запазен в ръкопис от XV в. от Рилския манастир (2012), и друга върху молитви за новородени и родилски в средновековни южно- и източнославянски ръкописи (2014). Тя има принос и в две издания на преписи на „История славянобългарска“ на о. Паисий Хилендарски (2012), на Втория берамски бревиар (2018) и на каталог на ръкописи от XVII-XX в., пазени в Зографския манастир (2017).

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF