ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Евгения Давидова

Евгения Давидова Щатски университет на Портланд, САЩ
САЩ
e
Милосърдни и медицински сестри: война, публично здраве и социални роли в Югоизточна Европа (1878-1941) (престой в София: октомври – декември 2019)
Стипендии за млади български учени и представители на българската академична диаспора в чужбина

Evguenia Davidova is Professor in the Department of International and Global Studies at Portland State University. Her research interests focus on the late Ottoman and post-Ottoman Balkans: trade, travel, nationalism, gender, and public health. Davidova has published in European History Quarterly, CLIO Femmes, Genre et Histoire, Turcica, Balkanologie, Aspasia, and Journal of European Economic History, among others. She is the author of Balkan Transitions to Modernity and Nation-States. Through the Eyes of Three Generations of Merchants (1780s-1890s) (Brill, 2013) and the editor of Wealth in the Ottoman and post-Ottoman Balkans: A Socio-Economic History (I.B. Tauris, 2016).

Davidova’s new project, with the provisional title, Dutiful Nurses: War, Public Health, and Gender in Southeast Europe (1878-1939), focuses on the intertwining processes of state and nation building wherein public health played a key role.

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF