ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Стоян Шиваров

Стоян Шиваров Софийски университет "Св. Климент Охридски"
България
e
Изгубени страници: (Османо)Турски периодични издания в България (1878 - 1944). Ислямски традиции и национализъм
Стипендии за млади български учени и представители на българската академична диаспора в чужбина

Стоян Шиваров е тюрколог и османист—архивист. Проучванията му са свързани с етническите, религиозни и културни общности на Балканите и в Мала Азия с акценти върху т.нар. малоазийски българи и с мюсюлманските общности в пост-османското пространство и тяхното документално наследство. Занимава се активно с превод и публикуване на архивни документи от османотурски език. Завършил Тюркология в СУ „Св. Климент Охридски“, магистър и доктор по История.

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF