ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Ивайло Начев

Ивайло Начев Институт по балканистика и тракология, БАН
България
e
Политики за именуване на градските улици: Именуване и преименуване на публичните места в българската столица София, 1878 – 2018
Стипендии за млади български учени и представители на българската академична диаспора в чужбина

Ивайло Начев е главен асистент в Института за балканистика с Център по тракология към БАН. Той е завършил магистратура по история в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и магистратута по европеистика в Амстердамския университет. Защитава докторантура в Софийския университет със сравнително изследване на ролята на града в модернизацията на Югоизточна Европа. Ивайло Начев е участвал в редица научни проекти и е специализирал в Любляна, Загреб и Берн. Сред основните му публикации е монографията „София и балканската модерност“ (съавтор). Научните му интереси са в областта на стопанската и социална история през ХІХ – ХХ век, градската история,  историята на науката и технологиите.

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF