ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Светослава Тончева

Светослава Тончева Инситут по етнология и фолклористика, БАН
България
e
Живот с или против природата? Посредничество и управление на конфликти между хора и защитени животински видове като преход към изграждане на "политики за съжителство"
Стипендии за млади български учени и представители на българската академична диаспора в чужбина

Светослава Тончева е главен асистент в Института по етнология и фолклористика с етнографски музей, Българска академия на науките. Притежава докторска степен по антропология (2012 г.), като по-късно специализира в университета Фридрих Шилер, Йена, Германия (Институт по славистика) и университет Вагенинген (Опазване на околната среда, политика и общество), Холандия. Основните й интереси са насочени към изучаване на религията и околната среда, като най-актуалните обхващат проблемните отношения между хората и природата и в частност конфликтите между хора и мечки в България.

Избрани публикации:

  • Toncheva, S. Redefining human-nature dichotomy: the voice of spiritual-ecological movements in environmentality debate. Антропология/Anthropology. Journal for Socioсultural Anthropology, forthcoming.
  • Toncheva, S. 2019. On the path of the Buddha - specifics and distribution of Buddhism in Bulgaria. - Yearbook of Balkan and Baltic Studies, Vol. 1, 91-107.
  • Toncheva, S. 2017. Inventing religion - New Spirituality and Sacred Places in Bulgaria. In: Darieva, Ts., Kahl, T., Toncheva, S. Sakralität und Mobilität im Kaukasus und Südosteuropa. Verlag der ÖAW. 157-179.
  • Toncheva, S. 2015. Out of the New Spirituality of the Twentieth Century. The Dawn of Anthroposophy, the White Brotherhood and the Unified Teaching. Frank & Timme, Berlin.
  • Тончева, С. 2015. Из новата духовност на 20-ти век. Антропософия, Бяло Братство, Единно учение. София, Парадигма.
© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF