ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Надежда Александрова

Надежда Александрова Софийски университет "Св. Климент Охридски"
България
e
Teaching History of Emotions in Bulgarian culture of the 19th century
Стипендиантска програма "Как да преподаваме Европа?"

Dr. Nadezhda Alexandrova is an assistant-professor at the Faculty of Slavic Studies at Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria. Her interests are focused on the Ottoman literature and culture of the late 18th and the 19th c., on gender history and on history of emotions. She has two MA degrees in Bulgarian Literature from Sofia University, and in Gender Studies from the Central European University in Budapest. She received her PHD in 2010 from the Bulgarian Academy of Science on ‘the woman question' in the Bulgarian periodicals and fiction from the 19th c. Dr. Alexandrova was enrolled at the school for Transregional Center for Democratic Studies at New School University and more recently she was a TÜBİTAK fellow at the Department of History at Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul. Currently she is a board member of the Bulgarian Association of University Women and The Bulgarian Society for Eighteenth-Century Studies. Dr. Alexandrova is also a member of the editorial board of two publishing series - "Teaching with Gender series" and "Women Writers in History" by Brill. She is an author of two monographs and has published a number of articles in Bulgarian, English, French and Turkish.

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF