ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

"Режими на историчност" в Югоизточна и Северна Европа, 1890-1945. Дискурси на идентичност и темпоралност.

Редакция: Диана Мишкова, Болаш Тренчени и Мария Явала
Палгрейв Макмилан, Лондон 2014
Английски

"Режими на историчност" в Югоизточна и Северна Европа, 1890-1945. Дискурси на идентичност и темпоралност. (~4.15 MB)

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF
Книги и публикации