ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Детството при социализма

Иван Еленков и Даниела Колева - редактори
ЦАИ / Рива: София, 2010
Български

Изследванията, събрани в този том, са резултат от семинара "Детството при социализма", проведен в Центъра за академични изследвания през 2008 г. Текстовете предлагат различни перспективи към темата: политически, институционални, биографични. Стават видими политическите проекти за детството, наложени от режима в различни периоди от неговото управление. "Преведени" са идеологическите визии в институционални политики, показана е паметта за социалистическото детство в нейните публични и частни измерения. Идеята на книгата е да очертае едно тематично поле, създадено от пресичането на две развиващи се области - изследванията на социализма и изследванията на детството. Амбицията е да демонстрира многообразието от гледни точки към това поле: политически, социални, екзистенциални, и да провокира нови търсения.

Поредицата публикации "Изследователски форуми" на Център за академични изследвания/ Centre for Advanced Study представя резултати от научни дискусии по ключови за съвременните хуманитарни и социални науки проблеми и тематики.

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF
Книги и публикации